پرینت

تودیع و معارفه مدیریت عامل شرکت

خیر .

   

انتصاب جناب اقای دکتر مسعود مظلوم به سمت مدیریت عامل شرکت طب نوین از ابتدای دی ماه  96

پیرو سیاست های کلان شرکت و جناب آقای دکتر مسعود مظلوم از ابتدای دی ماه 96 به سمت مدیریت عامل جدید شرکت منصوب گردید که مراسم معارفه ایشان در حضور روسای محترم مراکز در دی ماه صورت گرفت.

در همین جلسه مراسم تودیع از زحمات ارزشمند جناب آقای مهندس اعتمادی مدیریت قبلی شرکت قدردانی گردید.