پرینت

شروع همکاری مجدد با شرکتهای کیش مدیفارم - سامی ساز - درسا دارو

خیر .

   

شروع مجدد همکاری با شرکتهای کیش مدیفارم - سامی ساز و درسا دارو از انتهای سال 96

پیرو پیگیریهای مکرر شرکت طب نوین در خصوص جذب و تکمیل سبد کالایی خود در جهت خدمت رسانی به مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری، همکاری مجددی را با شرکتهای کیش مدیفارم - سامی ساز و درسا دارو از بهمن ماه 96 آغاز نموده است.