پرینت

شروع همکاری با شرکتهای نبید داروی ایرانیان و مرهم سازان سینا

خیر .

   

شرکت مرهم سازان سینا با سه قلم از محصولات تولیدی گیاهی خود و شرکت نبید داروی ایرانیان با قطره نبید دارو در سبد شرکت از انتهای مهر ماه 96 با شرکت طب نوین در خصوص توزیع محصولات ایشان همکاری می نمایند.