پرینت

برگزاری جلسه مدیران در مرداد ماه

خیر .

     

در تاریخ 12 مرداد ماه جلسه مدیران مراکز توزیع در سالن سمینار واقع در شرکت لقمان با حضور نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل لقمان جناب آقای مهندس داوری و مدیر عامل و عضو هئیت مدیر شرکت طب نوین جناب آقای مهندس اعتمادی برگزار گردید.

در جلسه به بررسی مشکلات و مسائل پیش روی شرکت طب نوین و سیاست های کلی شرکت در ماههای آتی و اهداف پیش رو پرداخته شد.

 خلاصه موضوعات مطروحه در جلسه :

ضمن تشکر از واحد اداری شرکت لقمان در خصوص هماهنگی و تهیه فضای مناسب و پذیرایی برای مهمانان شرکت طب نوین، که در فضای گرم و صمیمی برگزار گردید.

- بررسی مسائل و مشکلات گذشته و پیش رو

- دور نمای اهداف و سیاست شرکت طب نوین در خصوص افزایش سطح پوشش و سبد دارویی

- ارائه پیشنهادات توسط مدیران محترم مراکز