شرکت شهید قاضی

نوشته شده توسط Super User خیر . ارسال Uncategorised

 

   

 

 

شركت داروسازي شهيد قاضي در سال ۱۳۶۳تاسيس گرديد و از خرداد ماه ۱۳۷۰ با هدف تولید انواع محلولهایتزریقی،شستشو و آمپول آب مقطر تزریقی (انسانی،دامی)كار توليدي خود را آغاز نمود . در حال حاضر ۵۶ محصول انسانی و ۲۱ محصول دامی ، با ظرفیت ۳۶ میلیون بطری انواع محلولهای تزریقی و ۱۵۰ میلیون عدد انواع آب مقطر و آمپول دارویی تولید می نماید.پروژة داروسازي شهيد قاضي ، در زميني به مساحت ۵/۴۲ هكتار، در حومة شهر تبريز ، در دامنة كوه سهند ، يكي از مناطق خوش آب و هوا و مناسب از نظر دور بودن از آلودگي هاي محيطي و نزديك بودن به جادة ترانزیتي بين المللي تبريز – تهران ، انجام گرديد . كارخانه مجهز به مدرنترين تکنولوژي توليد محلول‌هاي استريل ، در دنيا بوده و در نوع خود در خاورميانه كم نظيراست . با توجه به اهميت و ضرورت فيلتراسيون هواي محيط كارخانه از گرد و غبار و ساير آلودگي‌ها ، حدود ۵/۵ هكتار از مساحت كل زمين كارخانه به فضاي سبز و گلكاري اختصاص يافته و جهت جلوگيري از ورود گرد و خاك به محيط كارخانه يك نوار به عرض ۲۰ متر از انواع درختان مناسب منطقه درختكاري شده است. تپه‌هاي شرقي كارخانه به مساحت ۳۰ هكتار جهت تبديل به پارك جنگلي ، درختكاري شده است.

 محصولات برتر