پرینت

توزیع انحصاری برخی از محصولات شرکت لقمان

خیر .

     

با عنایت به گسترش فعالیت و سطح همکاری شرکت طب نوین با شرکت داروسازی لقمان در سال 95، از ابتدای سال 1396 اتوزیع انحصاری دو محصول این شرکت تنها توسط شرکت طب نوین در سطح کشور توزیع می گردد:

قرص لوکرازید 62.5 

قرص متفورمین / گلی بنکلامید 5 /500