پرینت

انتقال دفتر مرکزی به محل شرکت لقمان

خیر .

     

با توجه به انتقال سرمایه شرکت به داروسازی لقمان، محل دفتر مرکزی شرکت طب نوین از ساختمان نور تهران واقع در خیابان ولی عصر به کیلومتر 10 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص) در شرکت لقمان انتقال یافت.

آدرس جدید: تهران - کلیومتر 10 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص) - روبروی شرکت محورسازان - کوچه لقمان - پلاک 1 - شرکت داروسازی لقمان - شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین

تلفنهای تماس با دفتر مرکزی :

021-44506971

021-44507197

 آدرس جدید شرکت طب نوین